Teenagers

Chúng tôi cộng tác với các Học khu Dane County và các chương trình trên toàn tiểu bang để cung cấp các cơ hội giáo dục liên quan đến khám phá nghề nghiệp.  

Chúng tôi giúp cung cấp cho thanh thiếu niên một con đường cho sự nghiệp ngày mai thông qua việc tích hợp các cơ hội học tập sẽ kết nối giáo dục trong lớp với việc chuẩn bị trong ngành.  

Human
girl dancing

Lập trình DCSC bao gồm:

Ngoài ra, DCSC hợp tác với các trường sau trung học, các doanh nghiệp và các nhóm cộng đồng mang đến các chương trình đổi mới cho sự thành công trong học tập và nghề nghiệp của học sinh Quận Dane.  Công việc School to Career này đóng vai trò quan trọng trong việc giúp nhiều học sinh tìm thấy con đường sự nghiệp của họ trước khi rời trường Trung học

​​

  • WIOA ISY là một chương trình tài trợ được thiết kế để giúp thanh niên chuẩn bị chuyển tiếp sang lực lượng lao động và đại học.  Chúng tôi vận hành chương trình STEPS như một cách để hỗ trợ nhiều học sinh hơn  để trở thành Học viên Thanh niên

  • Các  Học nghề thanh niên  chương trình là một cơ hội hàng đầu của Wisconsin do Hiệp hội các trường học Quận Dane quản lý cho các trường học trong Quận Dane.​​

Các khu liên hợp trường học hạt Dane

 

Mười sáu khu học chánh thành viên của Quận Dane mang đến cơ hội học tập tuyệt vời cho học sinh và gia đình từ Belleville đến Wisconsin Heights.

Dane County School Districts

image of boy

Gặp chúng tôi

Sherry

Sherry Zimmerman 

Dane County School Consortium Trợ lý Dự án  

Dave_Ruthenberg_ID.jpg

Dave Ruthenberg

WIOA - ISY- CÁC BƯỚC

Người lập kế hoạch nghề nghiệp

Fassl_Josh

Josh Fassl

Giám đốc hiệp hội trường học hạt Dane

chúng tôi  cung cấp cho thanh niên một con đường cho sự nghiệp ngày mai thông qua việc tích hợp các cơ hội học tập sẽ kết nối giáo dục trong lớp với việc chuẩn bị trong ngành.

Sự kiện  &  Thông báo