top of page
Teenagers

Chúng tôi cộng tác với các Học khu Dane County và các chương trình trên toàn tiểu bang để cung cấp các cơ hội giáo dục liên quan đến khám phá nghề nghiệp.  

Human
girl dancing

Lập trình DCSC bao gồm:

  • Các  Học nghề thanh niên  chương trình là một cơ hội hàng đầu của Wisconsin do Hiệp hội các trường học Quận Dane quản lý cho các trường học trong Quận Dane.​​

​​

  • WIOA ISY là một chương trình tài trợ được thiết kế để giúp thanh niên chuẩn bị chuyển tiếp sang lực lượng lao động và đại học.  Chúng tôi vận hành chương trình STEPS như một cách để hỗ trợ nhiều học sinh hơn  để trở thành Học viên Thanh niên

Ngoài ra, DCSC hợp tác với các trường sau trung học, các doanh nghiệp và các nhóm cộng đồng mang đến các chương trình đổi mới cho sự thành công trong học tập và nghề nghiệp của học sinh Quận Dane.  Công việc School to Career này đóng vai trò quan trọng trong việc giúp nhiều học sinh tìm thấy con đường sự nghiệp của họ trước khi rời trường Trung học

Các khu liên hợp trường học hạt Dane

 

Mười sáu khu học chánh thành viên của Quận Dane mang đến cơ hội học tập tuyệt vời cho học sinh và gia đình từ Belleville đến Wisconsin Heights.

Dane County School Districts

image of boy

Gặp chúng tôi

Sherry was born and raised in Green Bay, WI and is a loyal Green Bay Packer fan.  She thought as a five year-old that maybe one day she would be a Green Bay Packer Cheerleader!  That certainly happens on Sundays at home, but definitely not in a crowded stadium! Sherry’s title here at DCSC is Project Assistant to the Youth Apprenticeship Program.

Sherry

Sherry Zimmerman

DCSC - Project

Assistant

Dave is a certified global career development facilitator and educator. Before working for DCSC, he taught job skills and language arts. He lives in Madison with his wife and enjoys swimming, painting, and running tabletop games.

Dave_Ruthenberg_ID.jpg

Dave Ruthenberg

WIOA - ISY- CÁC BƯỚC

Người lập kế hoạch nghề nghiệp

Josh holds a B.S. in Business and Marketing Education from UW-Stout and his M.S. in Educational Leadership from Cardinal Stritch University. He spent 14 years as a classroom teacher, and the last seven years as the director of the Dane County School Consortium.

Fassl_Josh

Josh Fassl

Dane County School Consortium Director

Michelle Madden is an In-School Youth Career Planner at Dane County School Consortium. She is passionate about helping students navigate the sometimes daunting task of figuring out what to do next in life:  to assist them in identifying what motivates and excites them, then translating that into a viable career path. Her students realize their full potential and how to get there. 

unnamed.jpg

Josh Fassl

Giám đốc hiệp hội trường học hạt Dane

Hi my name is Caden Boehnen, and I am the Dane County School Consortium's current Marketing Apprentice for the 2022-2023 School Year! I am currently a senior and the President of our DECA Chapter at McFarland High School. I plan on attending college to major in Business and Marketing.

unnamed.jpg

Caden Boehnen

DCSC - Marketing Apprentice

Hi my name is Holden Truman and I am the IT apprentice at DCSC. I plan on being a computer science major at MSOE next year.

Holden Year book.jpg

Holden Truman

DCSC - IT

Apprentice

Sự kiện  &  Thông báo

bottom of page