top of page

Việc làm của YA 

Tuyên bố từ chối trách nhiệm - chỉ những công việc Học việc cho Thanh thiếu niên dành cho học sinh Trung học dành cho học sinh Khu vực Hạt Dane mới được đăng trên trang web này. 
Nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc đăng vị trí YA của mình trên trang web này, bạn có thể hoàn thành biểu mẫu này và gửi qua email cho văn phòng DCSC.

2/5/24

Youth Apprentice

Aztalan Engineering, Inc.

Image-empty-state_edited_edited.jpg

Lake Mills, WI

Manufacturing

2/1/24

Framer

Windsor Building Systems

Image-empty-state_edited_edited.jpg

330 Atlas Avenue, Madison, WI 53714

Architecture & Construction

1/23/24

Animal Fundamentals/Veterinary Technician

UW Veterinary Care

Image-empty-state_edited_edited.jpg

Madison

Agriculture

1/2/24

Youth Apprentice - Electrician

Electrical Solutions, Inc.

Image-empty-state_edited_edited.jpg

2928 County Road MN Stoughton WI 53589

Architecture & Construction

10/23/23

Intern - Service Department

JX Truck Center

Image-empty-state_edited_edited.jpg

Deforest, WI

Transportation - Auto Tech

10/23/23

Shop Helper

JX Truck Center

Image-empty-state_edited_edited.jpg

Deforest, WI

Transportation - Auto Tech

1/31/22

STEM - Engineering

CGC Inc

Image-empty-state_edited_edited.jpg

STEM

10/4/23

Engineering Drafting and/or Civil Engineering

Wisconsin Department of Natural Resources

Image-empty-state_edited_edited.jpg

Madison

STEM

8/24/23

Warehouse Associate

G.A. Larson

Image-empty-state_edited_edited.jpg

Monona

Transportation

7/31/23

Operator In Training

Royle Printing

Image-empty-state_edited_edited.jpg

Manufacturing

4/11/19

Carpentry YA

Your Property Image

Image-empty-state_edited_edited.jpg

Madison

Architecture & Construction

10/25/22

Mechanical Maintenance Youth Apprenticeship

University of Wisconsin - Madison

Image-empty-state_edited_edited.jpg

Madison

Manufacturing

10/25/22

Mechanical Maintenance Youth Apprenticeship

University of Wisconsin - Madison

Image-empty-state_edited_edited.jpg

Madison

Architecture & Construction

3/9/22

Guest Service Representative

Tru by Hilton (NCG)

Image-empty-state_edited_edited.jpg

Madison West

Hospitality

6/9/23

Production Trainee

Thysse

Image-empty-state_edited_edited.jpg

Manufacturing

4/19/23

Field Services Intern

TDS

Image-empty-state_edited_edited.jpg

Arts A/V

10/13/22

Youth Apprentice Peak Teller

Summit Credit Union

Image-empty-state_edited_edited.jpg

Madison

Finance

8/24/22

Nurse Assistant

ST Mary's Care Center

Image-empty-state_edited_edited.jpg

Madison

Hospitality

2/1/22

Desktop Operator/PrePress Technician Apprentice

Royle Printing

Image-empty-state_edited_edited.jpg

Sun Prairie, WI

Manufacturing

Diesel Service Technician

Palmer Johnson Power Systems

Image-empty-state_edited_edited.jpg

Sun Prairie

Transportation

9/9/21

Granite Shop YA

Nonn's Flooring

Image-empty-state_edited_edited.jpg

Middleton

Architecture & Construction

10/11/19

Shop Youth Apprentice

JFAhern

Image-empty-state_edited_edited.jpg

Deforest

Architecture & Construction

4/8/21

Concrete Laborer

Hottmann Construction

Image-empty-state_edited_edited.jpg

WI

Architecture & Construction

3/9/22

Guest Service Representative

Homewood Suites

Image-empty-state_edited_edited.jpg

Mad West

Hospitality

3/8/22

Guest Service Representative

Home2Suites (NCG

Image-empty-state_edited_edited.jpg

Madison

Hospitality

3/4/21

Turfgrass Assistant

Hawks Landing

Image-empty-state_edited_edited.jpg

Verona

Agriculture Forestry & Natural Resources

4/15/21

HVAC YA

Harker Heating

Image-empty-state_edited_edited.jpg

Architecture & Construction

3/9/22

Guest Service Representative

Hampton Inn & Suites (NCG)

Image-empty-state_edited_edited.jpg

Madison West/Middleton

Hospitality

5/26/23

Maintenance YA

Fiduciary Property Management

Image-empty-state_edited_edited.jpg

Manufacturing

3/8/22

Guest Service Representative

FairField Inn (NCG)

Image-empty-state_edited_edited.jpg

Middleton

Hospitality

5/1/23

Retail Sales Associate / Customer Service

Elements Massage

Image-empty-state_edited_edited.jpg

Middleton, WI and Fitchburg, WI

5/10/21

Cosemetology YA to RA

Ecco Salon

Image-empty-state_edited_edited.jpg

Verona

Marketing

3/9/22

Banquet Set up

DoubleTree - Hilton (NCG)

Image-empty-state_edited_edited.jpg

Madison

Hospitality

3/9/22

Guest Service Representative

Double Tree by Hilton (NCG)

Image-empty-state_edited_edited.jpg

Madison

Hospitality

3/7/23

Crew Member

Cold Stone Creamery

Image-empty-state_edited_edited.jpg

Middleton

Hospitality

1/14/22

Carpentry YA

AMCS

Image-empty-state_edited_edited.jpg

Architecture & Construction

3/9/22

Guest Service Representative

AC Hotels

Image-empty-state_edited_edited.jpg

Madison

Hospitality

bottom of page