top of page
STEM Engineering - Leis Ben - Mount Hore

Trong lộ trình Kỹ thuật, sinh viên nghiên cứu và áp dụng các nguyên tắc của  khoa học và toán học để giải quyết các vấn đề trong các dự án kỹ thuật liên quan đến thiết kế, phát triển hoặc sản xuất trong các công nghệ khác nhau.

Xem Sinh viên Kỹ thuật YA của chúng tôi, Spencer @ Evco Plastics.

Lời chứng thực của sinh viên

“Kinh nghiệm của tôi với Evco đã khiến tôi quan tâm hơn đến Kỹ thuật, lĩnh vực mà tôi đã rất nhiệt tình. Tôi thích lập kế hoạch cho các dự án và nhìn thấy chúng qua đó đã giúp tôi học cách giải quyết vấn đề. Học nghề Thanh niên mang đến cho sinh viên trải nghiệm thực tế trong lĩnh vực mà trường học không thể làm được. Đây là điều khiến cho Thanh niên Học nghề trở nên tuyệt vời như vậy ”.

Pharis Martin, Hạng 2020, DeForest

Các Đối tác Kinh doanh hỗ trợ Thanh niên Học nghề:

engineering.PNG
bottom of page