top of page

Nghệ thuật, Công nghệ A / V & Truyền thông

AV Box Logo.png
press operator.jpg

Nhóm ngành Nghệ thuật, Công nghệ A / V và Truyền thông dự kiến sẽ được thúc đẩy bởi các xu hướng thay đổi. Trong khi báo và tạp chí bị ảnh hưởng bởi số lượng in giảm, nhu cầu về phương tiện truyền thông tức thì, được tích hợp trên các nền tảng truyền thông, đang làm tăng nhu cầu về chuyên môn công nghệ trong máy tính và thiết kế đồ họa. Xu hướng này đang thúc đẩy nhu cầu gia tăng trong lĩnh vực này.

Cụm Nghề nghiệp Nghệ thuật, Công nghệ và Truyền thông A / V - Công nghệ In ấn Các nghề nghiệp của Con đường Công nghệ in ấn bao gồm từ thiết kế đồ họa, điều hành báo chí đến đại diện dịch vụ khách hàng và bán hàng. Ngành công nghiệp in ấn “áp dụng sự sáng tạo và kỹ năng kỹ thuật để chuyển đổi văn bản và đồ họa thành các sản phẩm hoàn chỉnh.

Các Đối tác Kinh doanh hỗ trợ Thanh niên Học nghề:

Waunakee Comm SD.png
Mark It.png
stark.png
bottom of page