top of page

Kỹ thuật viên dược

Dịch vụ Y tế Wisconsin — Chương trình YA về Dược được thiết kế để cung cấp cho sinh viên hiểu biết về khả năng làm việc cốt lõi và các kỹ năng kỹ thuật viên dược, cũng như các kỹ năng nghề nghiệp đóng vai trò là tiêu chuẩn cho các lộ trình trong ngành dược. Chương trình này cung cấp khuôn khổ cho các nhà giáo dục và ngành công nghiệp làm việc cùng nhau để tạo ra những nhân viên có trình độ đầu vào, sẵn sàng làm việc sẽ cạnh tranh thuận lợi trong thị trường toàn cầu, cũng như mang lại sự tiến bộ trong giáo dục sau trung học đồng thời tích hợp học tập dựa trên công việc trong nhà trường và công trường.

Health Pharm Tech - Thompson Brendan 2 -
Lời chứng thực của sinh viên

“Dr. Hastreiter đã cho tôi cơ hội làm việc tại Walgreens ngay từ bước đầu tiên theo đuổi mục tiêu trở thành dược sĩ. Sự hướng dẫn và phản hồi của anh ấy, cùng với các dược sĩ và nhân viên khác đã giúp tôi học hỏi trong môi trường thực hành. Trải nghiệm này vô cùng tích cực đối với tôi. Nó đã củng cố mong muốn trở thành một dược sĩ của tôi ”.

Garrett Garcia, Hạng 2019, Middleton

Các Đối tác Kinh doanh hỗ trợ Thanh niên Học nghề:

art2.png
health17.png
bottom of page